"Preto vás milujem, lebo túžim spasiť vaše duše."

Nikdy nebudeme vedieť milovať bez rozdielu všetkých, ak sa nenaučíme milovať duše. Duša je jediná hodnota, ktorú majú všetci v jednakom množstve, ktorá je všetkým spoločná. Dušu má každý – zlý, bedár, mrzák, vrah i smilník, – každý.