"Robme ľahké veci, ale robme ich vytrvalo."

Murár nestavia vežu jedným gigantickým vypätím všetkých síl, ale trpezlivým prikladaním tehly ku tehle. Všetky ťarchy sú zložené z ľahkých vecí. Všetky veľkosti z nepatrných drobností. Silou skutočne veľkých a úspešných ľudí je vytrvalosť.