"Vykonáme veľké veci, ak budeme verne nasledovať svoje povolanie."

Neplytvaj energiou stálym prebehovaním a začínaním vždy na novom mieste, na novom pôsobisku, v novom povolaní. Aj na tom mieste, kde stojíš, je zlato. Len treba ísť vytrvalo a trpezlivo do hĺbky. Všetci sme pozvaní k veľkosti a všetci za cenu húževnatej vytrvalosti vo svojom povolaní.