"Radšej nežiť, ako zhrešiť."

Radšej smrť tela, ako smrť duše. Keby sme ináč mysleli, hovorili a konali, prevracali by sme poriadok hodnôt. Duša je viac ako telo. Keď už niečo má umrieť, nech umrie telo – to, čo je menej.