"Len poslušnosť nás môže viesť po bezpečnej ceste."

Ak sa riadime logikou, môžeme dôjsť na základe zmýleného princípu k mylnému uzáveru. Ak sa riadime poslušnosťou, dôjdeme vždy ku správnemu výsledku i vtedy, keď je princíp mylný. Nemýli sa kto poslúcha predstaveného, ktorý sa mýli.