Tí, ktorí nás predišli do večnosti

Veríme v spoločenstvo svätých, teda vo vzájomné duchovné spojenie žijúcich i zosnulých členov Cirkvi.

Stránky