Ako ľudia žijú

"Ako ľudia žijú...?

Niektorí tak, akoby ani ľuďmi neboli...

Iní tak, akoby len oni boli ľuďmi...

Ďalší tak, akoby Boha nebolo... A my sa potom na ich príklade presviedčame, aké pravdivé je slovo: Človek bez Boha je najnebezpečnejšie spomedzi zvierat..."

Autor: J. A. Beňo
Druh: úvahy
Obsah: úvahy o tom, ako ľudia žijú, umierajú, trpia, radujú sa, pracujú, ako sa modlia, ako hrešia a ako sa kajajú.

Tieto úvahy vznikli ako pomoc pre všetkých, ktorí chcú žiť tak, aby sa nemuseli báť zomrieť...