Kázne

17. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Bratia a sestry, v dnešnej dobe ak vstúpime do obchodu s pečivom a vidíme na policiach poukladané pekárske dobroty, to množstvo, druh a kvalitu, slaného a sladkého pečiva a vdychujeme tú úžasnú vôňu, ktorá sa tam nachádza, málo si uvedomujeme, že chlieb je Boží dar. Skôr tak automaticky to berieme ako dielo človeka, veď prídem, nakúpim, ak je to dobré pochválim pekárov, ak nie skritizujem ich, že si nedali záležať na kvalite. V minulých storočiach to tak nebolo.

16. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Cez prázdniny máme čas voľna, čo mnohí využívajú a cestujú za rekreáciou a návštevami na vidiek, do hôr či k moru. Keď sa tu v kostole rozhliadneme okolo seba, chýbajú nám viacerí drahí spoločníci, ktorí sú odcestovaní na dovolenkách; na druhej strane vidíme a zároveň vítame medzi nami tých, ktorí zavítali medzi nás.

K myšlienke odpočinku nás privádza i dnešné evanjelium: po tom ako Pán Ježiš učil a konal zázraky, i po návrate apoštolov z miest a dedín, kde splnili svoje poslanie, Pán sa rozhodol odísť na pusté miesto a trochu si oddýchnuť.

15. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Božie Slovo posolstva dnešnej nedele je najmä o dvoch dôležitých faktoroch šírenia Evanjelia a Cirkvi vo svete: o jeho odovzdávaní – šírení, a jeho prijímaní – zodpovednosti.

„Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch“ a zároveň hovorí: „Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim! “

Na jednej strane Pánu Ježišovi veľmi záleží, aby ľudia mohli počuť o Kristovi, radostnú zvesť Evanjelia, na druhej strane necháva zodpovednosť na každom človeku, či toto posolstvo Zhora príjme alebo nie.

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Bratia a sestry, každý z nás si vie určite spomenúť na niekoľko ľudí, ktorí mu ovplyvnili život v dobrom, alebo v zlom.

Osobne si uchovávam motúzkový ruženec, ktorý som dostal od dôstojného pána, pri ktorom som vyrastal ako miništrant. Ruženec priniesol z nejakej púte okolo roku 1970. Keď ho dnes chytím do rúk a modlím sa, obetujem túto modlitbu za kňazov, ktorých mi Pán Boh poslal do cesty a ktorí ovplyvnili môj duchovný aj spoločenský život. Boli pre mňa osobne veľkým darom a vďaka nim som tým, čím som.

Stránky