Kázne

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Bratia a sestry!
Bolesť nebola v pôvodnom Božom pláne. Človek mal byť šťastný aj počas pozemského života, aj po prechode do večného života, ktorý mal byť bezbolestný a bez smrti. Bolesť a smrť sú ovocím dedičného hriechu a častokrát i našich osobných hriechov.

Pán Ježiš a jeho Matka nemali ani dedičný hriech, ani osobné hriechy. A predsa prijali bolesť a utrpenie. Stali sa nám podobnými vo všetkom, okrem hriechu. Dali nám príklad, ako máme znášať tieto nepríjemnosti vo svojom živote a premieňať ich na obetu.

24. nedeľa v cezročnom období rok „B“

V 21. storočí žijeme vo veku technického pokroku. V mobiloch môžeme používať navigáciu, a tak sa ľahko dostaneme, kde potrebujeme. A ani vo veľkom meste nezablúdime. Kedysi ľudia takéto navigácie nepoznali a museli sa riadiť hviezdami. Napr. takí námorníci sa v noci mohli orientovať len podľa hviezd. Vedeli, že Polárka svieti vždy na severe a pomocou mechanického prístroja sextantu vyrátali polohu lode na mori – zemepisnú šírku a dĺžku. Bolo to veľmi dôležité, aby sa vyhli plytčinám, útesom a šťastne doplávali do cieľa. Pri pobreží im pomohol ešte maják, ale ten mal len krátky dosah.

22. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Správne pochopiť je dôležité pri počúvaní, pri písaní aj pri práci.

Aj preto sa hovorí, že sa nechápe na spôsob toho, kto hovorí, ale toho kto počúva.

Pri písaní, ako záleží na správnom umiestnení hoci iba jednej čiarky:
Kráľ nariaďuje prepustenie väzňa a pisár to zapíše a potvrdí pečaťou.
Kráľ: Prepustiť, nie obesiť!
Pisár: Prepustiť nie, obesiť!

21. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Rozhodnutie pre Krista

Vždy, keď sa vydáme na cestu, skôr či neskôr sa dostaneme na križovatku. Sú cesty, kde je križovatka na „každom metri“, inde sa dá ísť dlhší čas aj priamo. Sú križovatky menej dôležité, kde aj keď nesprávne odbočíme, ľahko je možné opraviť sa. Sú križovatky kľúčové, napríklad na diaľniciach, kde keď sa pomýlime, nie je tak ľahké otočiť sa, čas to treba dlhé kilometre prejsť, kým sa nám podarí vrátiť na správnu cestu.

Nanebovzatie Panny Márie

Brat, sestra!
Keď sledujeme počas týchto covidových časov aspoň zbežne cirkevné dianie na Slovensku, či v zahraničí, iste sme si všimli určitý nárast mariánskej zbožnosti. Napríklad vzrast obľúbenosti modlitby ruženca súkromne, spoločne v rodinách a komunitách. A to aj cez jeho častejšiu modlitbu vo svetových mariánskych svätyniach v rámci „Modlitbového maratónu v mesiaci máji za ukončenie pandémie“. Toto posledné je z iniciatívy Sv. Otca Františka.

Stránky