Aplikácie

Aplikácia pre telefóny Android ponúkajúca 5 predlôh k rozjímaniu nad Božím slovom v jednoduchom textovom zobrazení.

Aplikácia pre telefóny Android ponúkajúca jednu predlohu - "Hovor Pane" k rozjímaniu nad Božím slovom v prehľadnejšom webovom zobrazení.

Prostredníctvom liturgie Kristus, náš Vykupiteľ a Veľkňaz, pokračuje vo svojej Cirkvi, s ňou a skrze ňu v diele nášho vykúpenia.
(KKC 1069)