Kázne

4. veľkonočná nedeľa rok „C“

Milí bratia a sestry,
Z pápežskej ročenky sa dozvedáme, že na konci roka 2020 bolo na svete celkovo 410 219 katolíckych kňazov, diecéznych aj rehoľných, čo je o 4 117 menej ako rok predtým. Ich počet klesá v Severnej Amerike a v Európe, kým v Afrike a Ázii počty kňazov stúpajú.

Minulý rok v lete som navštívil kňazský seminár v Siedliciach v Poľsku. Je to pekný veľký objekt. Jeden z predstavených seminára hovoril, že na tento školský rok sa im prihlásil iba jeden kandidát.

3. veľkonočná nedeľa rok „C“

Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ (Jn 21,7a)


Bratia a sestry, Ján spoznal, že ten, kto im dal výbornú radu pri rybolove je Pán.

Ján bol apoštol, ktorý ostal verne pod krížom, vnímal Ježišovo utrpenie i pozemské umieranie. Videl aj jeho zázraky a zrejme ich uchovával aj v pamäti či srdci. Bol pozorný na Ježišovu prítomnosť.

Čudovať sa je ľudské, ale dôležité je aj spoznať Pána v prítomnej situácii – vedieť ukázať na neho, že On je ten, ktorý má moc...

2. veľkonočná nedeľa rok „C“

Druhá veľkonočná nedeľa, od roku 2000 Nedeľa Božieho milosrdenstva (v minulosti nazývaná Biela nedeľa; lat. Dominica in albis) je posledný deň veľkonočnej oktávy v rímskokatolíckej Cirkvi. Názov pochádza zo zvyku, že novokrstenci tohto dňa naposledy nosili biele rúcho, do ktorého boli oblečení pri krste vo veľkonočnú vigíliu. Liturgická farba dňa je biela. Dňa 30. apríla 2000 stanovil pápež Ján Pavol II.

Veľkonočný pondelok

Drahí bratia a sestry, zažili ste už niekedy taký blbý pocit na druhý deň po nejakej slávnosti, alebo peknej udalosti? Nemyslím teraz opicu, ani pokazený žalúdok. Skôr mám na mysli také nejaké vákuum v našej duši. Ale aj vo všeobecnosti pondelok je u väčšiny ľudí najneobľúbenejší deň, pretože je dňom po nedeli, po víkende, a je často symbolom toho, že treba ísť opäť do práce, alebo do školy.

Stránky