Naživo či on-line?

Nadhodená otázka je nám dôverne známa... Najmä vzhľadom k našej účasti na sv. omšiach v prebiehajúcej pandemickej dobe a s tým súvisiacej tzv. farby krajiny či okresu.
Žiaľ, verejné slúženia sv. omší mali pre túto skutočnosť, a ešte stále majú, rozličné prekážky. Dá sa predpokladať, že podľa podivných predpovedí vývoja pandemickej situácie ešte aj budú mať...
Je dôvodná obava, či to neoslabí náš vzťah k Pánu Ježišovi viacnásobne prítomnému vo sv. omši a našu snahu so záujmom a najmä s vynaliezavosťou(!) využívať tento mimoriadny prostriedok duchovnej premeny. A to, pokiaľ to bude možné, naživo!
Nasledujúcim podelením sa s mojou spomienkou na jednu, mnou slúženú sv. omšu so vzácnym konkrétnym úmyslom, chcem potvrdiť presný zásah Božej moci priamo cez sv. omšu!
A to aj na príhovor Božej Matky:

Bolo 8. decembra 1991. Liturgicky, ako vieme, Nepoškvrneného Počatia Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť. Spravoval som vtedy, popri farnosti Čajkov, aj farnosť Hronské Kosihy (okr. Levice). Nasledovné sa týka tejto druhej farnosti.
Matka dvojičiek - chlapca a dievčaťa, ktoré priviedla na svet šesť dní predtým (2.decembra), následkom zdravotných komplikácií sa ocitla počas tohto dňa v priamom nebezpečenstve života...!
Zachraňovali ju v okresnej nemocnici. Počas spomínaného dňa mi jej svokra zatelefonovala a poprosila o odslúženie svätej omše za túto jej nevestu. Ochotne som zmenil úmysel večernej sv. omše "Za Božiu pomoc pre ťažko chorú matku"
Keď mi na druhý deň táto svokra s radosťou oznamovala, že nastal zvrat k dobrému a nevesta je už mimo ohrozenia života, opýtal som sa jej: „V akom čase sa tak stalo?" Povedala konkrétny čas.
Keď som si to hneď porovnal s časom slúženia sv. omše, presne sa to prepojilo...

Pýta sa doplniť nasledovnú poznámku:
Mladá matka s rodinou mala trvané bydlisko mimo spomínanej farnosti. Bývali v blízkosti jej rodičov. Dozvedel som sa hodnoverne, že v čase spomínaného ohrozenia života jej otec kľačal doma pred sochou Panny Márie a veľmi úprimne prosil za dcéru. (Predtým dlhodobo nie veľmi praktizoval svoju kresťansko-katolícku vieru...)