Odrobinky

Stalo sa to pred 70 rokmi ...
Vieš, čo sa stalo 13. októbra 1917?
V ten deň sa udialo posledné zo série zjavení Panny Márie vo Fatime. Azda si už počul o týchto udalostiach.
V maličkej portugalskej dedine Fatima sa šesť ráz zjavila Panna Mária trom chudobným pastierikom Lucii, Hyacinte a Františkovi.
Bolo to v roku 1917, kedy zúrila strašná prvá svetová vojna a kedy sa pripravovala krvavá revolúcia v Rusku.
Panna Mária priniesla v tomto dramatickom historickom období ľuďom posolstvo od Boha, ktoré by sa dalo zhrnúť do dvoch bodov pokánie a modlitba.
Čo je to pokánie - vieme.
A tak isto vieme, čo je modlitba.
No vieme aj to, akú modlitbu si Pán Boh od nás praje? Najprv počúvajúcu. Nejde nám o nejaké mechanické odriekanie naučených formuliek. V tichu by sme sa mali snažiť zachytiť to, čo nám Boh hovorí. A on hovorí osobne každému zvlášť. I tebe... Takáto modlitba – rozjímavá – ťa povedie k uvažovaniu nad Božím oslovením, ale aj ku konkrétnemu rozhodnutiu čo robiť a ako žiť, aby si splnil to, čo chce Boh. A po tomto počúvaní sa aj ty prihovor Bohu a porozprávaj mu, čo ťa trápi, čo ťa teší i to, ako sa chceš namáhať, aby si mu urobil radosť.
Viem, že ti ranná aj večerná modlitba robí problémy.
A asi viem aj prečo!
Možno i preto, že tvoja generácia je poznačená technikou. Aj sa jej hovorí „technická generácia“... Vidieť to najme na častom a dlhom pozeraní televízie či na hodinách presedených pri počítači.
Tvoja generácia má mnoho rôznych „koníčkov“, ktoré ťa už od rána stále do niečoho ťahajú, a preto niet času na uvažovanie.
Fyzik Niels Boohr to povedal svojmu „upracovanému“ asistentovi, ktorého našiel robiť v laboratóriu pokusy aj v nedeľu večer, takto: „Človeče, keď toľko pracujete - kedy potom rozmýšľate?!“
Nechcel by si byť viac sebou, uvažovať (aj nad týmito „Odrobinkami“) a stávať sa tak hrdinom všedných dní?
Ponúkam ti preto tieto ranné zamyslenia, ktoré sme viacerí pre vás mladých pripravili a nazvali sme ich „Odrobinkami zo života svätých hrdinov“.
Prečo sme zvolili práve takýto názov? Skús si vyhľadať v evanjeliu citát Mk 6, 41-43 a iste pochopíš...
„Odrobinky“ sú akýmsi návrhom rozjímavej modlitby. Ty už určite vieš, že Cirkev veľmi odporúča denné rozjímanie o Božom slove (Božie slovo = Sväté písmo = Biblia).
A aj „Odrobinky“ možno považovať za biblické, lebo – ako hovorí Sv. František Saleský – „životy svätých, to je evanjelium v praxi“.
Dostávate teda do rúk „živé evanjelium“, z ktorého by ste si mali každý deň čítať.