Liturgia

Prostredníctvom liturgie Kristus, náš Vykupiteľ a Veľkňaz, pokračuje vo svojej Cirkvi, s ňou a skrze ňu v diele nášho vykúpenia.
(KKC 1069)

Pre lepšiu prípravu na liturgiu Vám ponúkame Rímsky misál, s liturgickými čítaniami, modlitebníkom a požehnaniami. Sú publikované na iných webových stránkach, tu sú iba usporiadané do prepojení, pre praktické použitie.

Po kliknutí sa zobrazia liturgické texty