Misál

Prostredníctvom liturgie Kristus, náš Vykupiteľ a Veľkňaz, pokračuje vo svojej Cirkvi, s ňou a skrze ňu v diele nášho vykúpenia.
(KKC 1069)

Pre lepšiu prípravu na liturgiu Vám ponúkame Rímsky misál, s liturgickými čítaniami, modlitebníkom a požehnaniami.

Aplikácia "Misál" je určená pre smartfóny s Androidom.