Kázne

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (Vigília)

Francúzsky kňaz, abbé Boisrobert, začal svoj príhovor na Veľkonočnú vigíliu takouto otázkou: „Prečo sa Kristus najprv zjavil ženám?“ Tento jav vysvetlil takto: „Vidiac, že ženy majú prirodzené predpoklady k hovoreniu, nemohol to lepšie urobiť, ako sa zjaviť ženám, lebo tie jeho zmŕtvychvstanie najrýchlejšie rozšírili.“

Ženy s radosťou a s určitým strachom bežali oznámiť radostnú novinu, ktorú sme aj my počuli v dnešnom evanjeliu. „Vy sa nebojte, viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal...“

Piatok utrpenia Pána - slávenie utrpenia a smrti Pána

V jednej bratislavskej nemocnici na oddelení ortopédie som stretol jedno asi šestnásťročné dievča. Malo zhubný nádor kosti jednej nohy. Museli jej vyoperovať značnú časť tejto kosti – píšťaly (tibia), čo prakticky znamenalo, že bez nejakej náhrady - protézy, by už nikdy nemala chodiť. Jej matka sa však rozhodla pre hrdinský čin. Vzdala sa svojich menších nie celkom nevyhnutných kostí oboch nôh – tzv. ihlica (fibia) a tieto následne po operatívnom spojení mali nahradiť vyoperovanú časť postihnutej píšťaly jej dcéry. Takáto operácia má však viaceré riziká.

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána rok „C“

Niekedy som zachytil, ako pápež František hovoril, že sa potrebujeme naučiť oslavovať. Je to preto, že pochádza z Južnej Ameriky? A pre mentalitu toho ľudu sú slávnosti samozrejmé? Možno z časti áno. Ale možno práve preto len zdôrazňuje to, čo by malo byť pre nás kresťanov samozrejmou súčasťou života. Ujo Janko to hovorieval takto: buďte veselí, nech je čert smutný, on má na to dôvod.

A my máme dôvod na radosť aj napriek prítomnému a či blížiacemu sa utrpeniu.

5. pôstna nedeľa rok „C“

„Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou.“
(Flp 3, 13b)

Bratia a sestry, sv. apoštol Pavol bol horlivý. Spočiatku to bolo v prenasledovaní kresťanov, ale potom po obrátení horlivo ohlasoval evanjelium. V pokore sa obrátil, zmenil život, zanechal minulosť, a uháňal za tým, čo bolo pred ním. Celý sa vložil do plnenia Božej vôle.

Stránky