Artemide Zatti

Artemide Zatti zasvätil svoj život Bohu v službe chorým a chudobným.

Milovali ho a vážili si ho chorí; milovali ho a vážili si ho lekári, ktorí mu najviac dôverovali a oddávali sa vplyvu jeho svätosti: «Keď som so Zattim, nemôžem neveriť v Boha,» zvolal raz lekár, ktorý sa vyhlásil za ateistu.

Autor: J. A. Beňo
Predhovor: Roman Stachovič

Rok: 1987 a 2022

Druh: Životopis

Obsah: Životopis saleziánskeho koadjútora Artemide Zattiho - otca chudobných, v argentínskom mestečku Viedme.

Cieľ: predostrieť životné zápasy človeka zo začiatku 20. storočia, o ktorom sa vedie od roku 1967 proces blahorečenia.
Za blahoslaveného vyhlásený 14. apríla 2002 pápežom sv. Jánom Pavlom II., za svätého vyhláseny 9. októbra 2022, pápežom Františkom.