Audio

Bol december. Začala zima a vial studený vietor. Pracovali sme na ryžových poliach.

Šiu prišiel ku mne a prosil ma, či by si nemohol odpočinúť.

- O chvíľu bude prestávka - povedal som. - Nepočkáš?

- Nie, potom bude neskoro, prídu stráže. Johann, vieš, aký je dnes deň?

Úlohou každého človeka je, aby vychádzal medzi svojich blížnych a pomáhal im.

Ani dlhotrvajúca ľútosť nemôže napraviť premeškanú príležitosť, v ktorej som mohol iným urobiť niečo dobré a neurobil som to.

Byť láskavým ku všetkým, byť dobroprajný, zhovievavý a láskavý, to má byť vždy mojou vecou.

"Práca, práca práca..."

Stránky