Dieťatko z Výsosti

Vianočné spomienky
na dona Jána Augustína Beňa

Don Ján Augustín Beňo, saleziánsky kňaz a zakladateľ Hnutia Nazaret, sa narodil 12. októbra 1921 v Prestavlkoch (okres Žiar nad Hronom).

Okrem mnohých iných darov od Pána Boha mal aj hudobný talent, cez ktorý sa ako salezián vedel priblížiť k mladým. 6. januára 1951 bol tajne vysvätený na kňaza a po ťažkých rokoch v pracovných táboroch a vo väzeniach počas komunistického režimu sa v roku 1959 vrátil do rodných Prestavĺk.

Popri zamestnaní ako lesný robotník sa začiatkom šesťdesiatych rokov počas Vianoc venoval deťom a mládeži, výsledkom čoho boli krásne vianočné koledy, ktoré ich naučil.

Pani Magdaléna Poloňová, neter dona Jána Beňa, patrila medzi mladých, ktorým sa venoval a z vďačnosti voči donovi Jánovi Beňovi v roku 2003 vydala album vianočných piesní, do ktorého sa dostali aj spomenuté piesne. Pri príležitosti 70. výročia kňazstva a 100. výročia narodenia dona Jána Augustína Beňa tieto piesne opäť vychádzajú na CD nosiči.