Rehabilitácia

Umlčaná Cirkev je tá,
ktorá sa dala umlčať,
ale k jej rehabilitácii stačí to,
že nemlčala celá.

Lebo je organizmus, ktorý je životaschopný aj vtedy, keď je ubíjaný zvonka. Niektoré jeho údy odumierajú a "padajú na zem ako suché vetvy, ktoré vietor odkmasol zo stromu".
Strom však zostáva.
Je to organizmus, ktorý nikdy nezahynie, a takéto zásahy mu slúžia na obnovenie a upevnenie.
Že je to tak, to jasne dokazuje aj táto práca, ktorá oplýva informáciami, poučeniami, povzbudeniami i výstrahami a vynucuje si miestami hnev, úsmev alebo slzy.

Autor: J. A. Beňo
Druh: reportáž
Obsah: osudy kláštorov a ich obyvateľov v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.
Cieľ: nabudiť lásku a vernosť voči Cirkvi vo všetkých okolnostiach.