Poklady pod snehom

"Dokonalá láska vyháňa strach."

Tieto slová pomáhali k vnútornej zmene aj ku zmene vo vzájomných vzťahoch Anette i Luciánovi. Ak týmto slovám uveríme, určite pomôžu aj nám.

Autor: Patricia St. John
Podľa knihy spracoval: J. A. Beňo
Nahovorila: Eva Hlaváčová

Cieľ:
Počúvajúceho povzbudiť k odpúšťaniu a ukázať, ako sa odčiňuje vina.

Obsah:
Táto životná príhoda, opis alpskej prírody a ľudových tradícií sú obľúbeným počúvaním pre deti a dospelých najmä vo vianočnom období.
Práca vedie postupne dieťa i dospelého k opravdivejšiemu vzťahu k Bohu a k ľuďom.