"Nech sa nehľadí na nič, keď ide o zamedzenie urážky Božej."

Boha milujeme nenávisťou ku hriechu. Miera našej nenávisti je mierou našej lásky. Ak podľa prikázania máme Boha milovať z celého svojho srdca, z celej svojej mysle a zo všetkej svojej sily, i hriech musíme takto nenávidieť. A v láske i v nenávisti musíme ísť až do krajnosti.