Pápež ktorý sa teší zo záťaže

Benedikt XVI. ma inšpiroval svojou úžasnou sebadisciplínou. Ako človek i ako teológ. Ale aj nábožnosťou, vzdelanosťou i úprimnosťou.
Čím lepšie som ho poznal, tým mi bol bližší a tým som ho mal radšej. Tým viac som sa za neho modlil a čítal jeho diela.

Najviac sa mi páčil jeden jeho výrok. Keď opisuje svoj erb, na ktorom má zviera, ktoré nesie ťažký náklad, píše, že sa cíti, akoby on sám bol ťažným oslom, ktorý nesie ťažké bremeno cirkevného úradu. Toto bremeno je však zároveň aj Božím vlastníctvom – a preto vďaka tomuto bremenu je stále blízko pri Bohu.

Toto spracovanie života Svätého Otca Benedikta som robil v roku 2012, kedy bol pápež Benedikt ešte v úrade. Čerpal som približne 5 kníh a 10 jeho príhovorov. Patrí sem jeho autobiografia Z môjho života, kniha Soľ zeme, potom publikácia Benedikt XVI. od autorov Eva Muroňová a Tomáš Cyril Havel a jeho vlastných príhovorov publikovaných vatikánskych stránkach.

Pre doplnenie uvádzam, že Svätý Otec Benedikt XVI. dňa 11.02.2013 oznámil, že posledný februárový deň tohto roka sa vzdá svojho úradu. V latinskom prejave kardinálom, ktorí sa zišli na verejnom konzistóriu, povedal, že tento krok dlho zvažoval. Osemdesiatpäťročný Benedikt XVI. uviedol, že cíti ťarchu staroby a že mu na riadne vykonanie úradu nezostávajú sily.

"Z tohto dôvodu, uvedomujúc si dobre závažnosť tohto aktu, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam úradu rímskeho biskupa, následníka sv. Petra, mne zvereného kardinálmi 19. apríla 2005, a to takým spôsobom, že od 28. februára 2013 od 20. hodiny sa sídlo v Ríme, Petrov stolec, stane vakantný a kompetentnými bude zvolané konkláve na voľbu nového pápeža," povedal Benedikt XVI..

Novým Svätým Otcom sa stal dňa 13. 03. 2013 vtedy 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František.