Bolo to na vianoce

Nenechajme si len srdce plávať v citoch, ale nasledujme Vteleného Božieho Syna, aj za cenu obetí, akú napríklad priniesol Blažej.

Kráčal smutný ku svojej chalupe. Ako tak šiel, srdce sa mu stávalo nepokojnejšie a začalo mu radiť... Blažej, predaj Betlehem...

- Predať Betlehem - to je predsa neľudská požiadavka -

- Oveľa neľudskejšie je...

Tak bojovali srdce a hlava sem a tam a privádzali "lesného medveďa" Blažeja do zúfalstva...

Nakoniec však hlava oslabla a srdce zvíťazilo...

Autor: J. A. Beňo
Druh: rozprávanie
Obsah: tri príbehy, spoločensky rôzne postavených ľudí, ktorí cez vianočné sviatky stretli v blížnom Pána Ježiša.
Cieľ: viesť ku konkrétnym prejavom lásky k blížnemu.