"Lepšie je nepriateľom dobrého."

Aj tie naše najlepšie skutky sú iba dobré. Ešte vždy možno od nich utvoriť komparatív: zlepšiť ich. Nerozumne si počínajú tí, čo odkladajú s dobrým, aby mohli konať lepšie. Dobré nevykonávajú preto, že ho odložia a lepšie preto, že naň nestačia.
A na konci priznanie: Nevykonal som nič dobrého preto, že som stále chcel konať čosi lepšieho.