"Nie srdce, ale skúsenosť ti dobre poradí, koho si máš vybrať za priateľa."

V tejto veci sa srdce podobá nerozumnému dieťaťu, ktoré by chcelo mať všetko, čo je príjemné a čo lahodí, bez ohľadu na to, či to škodí alebo osoží. Srdce je ako decko, preto ho treba dať do opatery rozumu a skúsenosti.