"Kto nevie rozkázať svojej pažravosti, je neužitočný služobník."

Len ten môže Bohu slúžiť, kto vie panovať nad sebou, kto vie plniť rozkazy vyššieho a dávať rozkazy nižšiemu.