"Choroby duše si zaslúžia aspoň toľko pozornosti ako choroby tela."

Zlí tak ako chorí potrebujú najviac lásky a opatery, ale ako často to býva práve naopak. Miesto toho, aby sme sa k zlým priblížili a pomohli im, utekáme od nich. A to je jasný dôkaz, že si menej ceníme dušu ako telo.