"Pre konanie dobra treba trošku odvahy."

Aj malé dobro má veľké prekážky. A konať ho, to znamená byť medzi ľuďmi výnimkou, to znamená stáť tu niekedy ako výčitka, a preto i ako predmet posmechu, nezriedka i ako predmet nenávisti. To znamená stretať sa s ťažkosťami, s nezdarom i s nevďakom.
Nuž a na to treba odvahy, trošku chlapskej smelosti, aspoň toľko, ako keď treba skočiť do studenej vody.