"Diabol má všade svojich sluhov."

Je to konštatovanie, ktoré nás straší. Nikdy a nikde nie si bezpečný. Nevieš, z koho a z čoho vyjde pokušenie, kto a čo sa ti môže stať príležitosťou k pádu. Diabol má všade svojich sluhov. Nemohol by ich mať aj Kristus? Nie je to hanba, že satan rozkazuje toľkým a Kristus má tak málo verných? Ako sa bude večný Kráľ raz dívať na tých, čo stáli záhaľčivo, keď bolo treba brániť a útočiť?