Svätý Ján Pánov predchodca


Bol ešte chlapec, keď odišiel na púšť, svätý odvážlivec: odev z ťavej srsti, kožený pás na bedrách, bývanie pod holým nebom, kde treba vystáť chlad noci, horúčavu dňa, dobu dažďov i presunujúcich sa pieskových mračien. Pokrm: kobylky a poľný med. Jedno je ťažko zohnať, druhé je ťažko zjesť. – Okolo tichá a nemá púšť, samota, dokonalá odlúčenosť od ľudí. Takto sa pripravuje Ján na svoje budúce povolanie.

Kresťanstvo – a najmä služba evanjeliu vyžaduje silných, otužilých ľudí, navyknutých na tvrdosť a odriekanie.

On musí rásť, a mňa musí ubúdať.

(porov. Jn 3, 26–30.)

Krstiteľ týmito slovami povedal veľmi mnoho i mne. Táto jeho veta mi musí byť zákonom pri každom apoštolskom podnikaní. – Ja smiem byť len ako Ján – len Pánovým predchodcom v ľudských srdciach, ktoré on mieni pomocou mňa dobyť a zaujať.

Pánov predchodca Ján bol obranca manželstva, za ktoré v obrane položil hlavu, hoci mal pred sebou také méty, taký apoštolát, byť predchodcom Pánovým.

Išiel tak na obranu manželstva, že stratil pritom hlavu v Herodesovom väzení.

Krajšieho ochrancu našich manželstiev, manželskej jednoty, ako je Ján Krstiteľ, neviem, kde by sme mohli nájsť.