1. pôstna nedeľa rok „A“

Ježiš sa štyridsať dní postí a je pokúšaný...

Čo má prvenstvo v našom, mojom, tvojom živote?

Kto je prvý v mojom živote?

Čomu dávam prednosť a pred čím?

Čomu sa venujem na prvom mieste?

To sú otázky vo svetle dnešnej liturgie, vo svetle Božieho Slova...

Prvé čítanie nás pozýva voliť, ktorému stromu dáme prednosť, životu alebo smrti.

Z druhého čítania poznávame, že žijeme v kultúre smrti. Znovu, čomu dávame prvé miesto, životu a či smrti?

Zápas týchto dvoch svetov nám predstavuje zápas diabla o Ježiša.

Náhodné naše odpovede na horeuvedené otázky sú: Ja, ja, ja na prvom mieste, ja mám prvenstvo, môj dom, môj hrad na prvom mieste... Moje záľuby, záujmy, moje auto, kariéra, moje konto, kredit to je to prvé... Iný povie Slovensko na prvom mieste, môj kraj, moja dedina, krajšie povedané, moja rodina na prvom mieste, manželka, deti, rodičia na prvom mieste...

Ako nám odpovedá na tieto otázky náš Pán Ježiš, ktorého po krste diabol viedol do púšte, aby ho pokúšal...?

Diabol hovorí: Si v kritickej situácii – vyhladovaný, ak sa nenaješ - zomrieš, povedz nech sa z kameňov stanú chleby, to je to prvé, čo musíš, to ti ja radím. Tvoj život, jedlo, chleby, nápoj zachráň seba, ty si prvý...

Na prvom mieste je tvoja sláva, hoď sa z veže dolu, Boh ti sľúbil, že si neudrieš nohu o kameň...

Nech je tvoje kraľovanie nad celým svetom na prvom mieste, ja ti ho dám, moje metódy preber, politiku, zbrane, ak padneš a pokloníš sa mi, všetko ti dám...

Pán Ježiš hovorí: Nie tak! Boh Otec je na prvom mieste, jeho vôľa, jeho chcenie sú, na prvom mieste...

Po odpovedi Ježiša Krista, čo môže, čo má byť v mojom živote na prvom mieste a nie je? Má to byť svetská lopota, ktorá končí pre každého z nás hrobárovou lopatou?

Nie tak, Ježiš udáva smer. Boh na prvom mieste. Ako to dosiahnuť v mojom živote? Ako? Ako?

Začnime od najmenších vecí, od maličkostí.

Začnime modlitbou k Pánu Bohu – treba sa pomodliť – maličkosť. Kto má prvenstvo, prednosť pred celým dňom ráno, Boh alebo moje vylihovanie v teplučkej posteli? Šup, šup, hore sa, Boh na prvom mieste...

Božie Kráľovstvo – kraľovanie nie je jedlo – chleby, - Božie Kráľovstvo, o ktoré prosíme v Otčenáši nie je nápoj, tak hovorí apoštol Pavol apoštol! Božie kraľovanie je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Si hladný – tu je jedlo – chleby? Nie! Na prvom mieste si Ty, Bože, Ty si mi dal silu, prácu, aby som si na chlieb zarobil, ďakujem tebe Bože, Ty si prvým v mojom hlade, v pokrme, v nápoji, preto začínam modlitbou pred jedlom k Tebe, Bože. Ty, Bože si prvý v mojom zdraví aj v chorobe a ďakujem Ti za tieto veľké veci, ktoré sa zdajú byť maličkosťou...