4. Veľkonočná nedeľa rok „A“

Různou naději vkládají lidí do bezpečnostních zařízení svých obydlí: kamery, alarm, hlídání, pes... Odborníci tvrdí, že celkem důležitým prvkem jsou vchodové dveře – mívají 6 slabých míst: plocha dveří, panty, zámek, vložka, zárubně, klíče. Proto do dveří lidé investují nemalé peníze.

Dříve, než Ježíš o sobě řekne: Já jsem Dobrý pastýř, představil se nám jako dveře: "Já jsem dveře k ovcím. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič."

Porozumět tomuto podobenství nám pomůže znalost tehdejších poměrů: ovčín se nacházel v přírodě či ve dvoře, většinou pod širým nebem. Na noc se tam shromažďovali stáda od více pastýřů. U jeho jediného vchodu spával přes noc vrátný a ráno dovnitř vpouštěl pastýře, kteří si přicházeli pro své ovce – ty znaly jeho hlas a následovaly ho na pastvu.

Když se Ježíš označil: Já jsem dveře k ovcím. Tím nám řekl, že v něm je přístup k lidem, způsob, jak se setkávat, vytvářet vztahy, které budou svobodné, čisté, obohacující…

Řekl tím, také to, že mimo dveří je plot, hranice. I přes ni se lze dostat k ovcím, ale nelegálně, je to cesta pro zloděje a lupiče.

Známe nemálo způsobů, jak se dostávají přes plot zloději a lupiči. Přeskakují plot, bráně se obloukem vyhnou a přibližují se k člověku. Vybral jsem několik příkladů: Někdo přelézá ohradu v místě kt. se nazývá užitečnost, (udržuje vztahy z vypočítavosti) Podobně se přelézá ohrada nazvaná prestiž (ve vztazích s těmito lidmi stoupnu v očích sousedů), další strana ohrady je žádostivost, (vidět v člověku jenom objekt – předmět, který bych chtěl vlastnit, ovládat); I manipulace, či nezdravá závislost (psychická a fyzická) je přeskakování plotů; k někomu nacházíme cestu skrze spoluprací se zlem a zneužívání – vykořisťování...

Toto všechno není vstup dveřmi. Jakým způsobem přicházím já? Jak přistupuji k lidem? Na čem stojí mé vztahy s tím – kterým člověkem?

Dveře jsou jenom jedny: Já jsem dveře… říká Kristus. A vcházet dveřmi – vcházet skrze Ježíše: jeho lásku i pravdu! Ježíšova láska chce dobro pro druhého. Projevuje se v ochotné odpovědi na potřeby, které se zájmem poznává. jejím projevem je laskavost. Ježíšova Pravda je shodou mezi myšlením i jednáním, nezakrývá skutečnost našich kvalit i našich nedostatků. Pravda ve vztazích sem projevuje jako upřímnost a vytváří rodinnost, po které dnešní svět tolik prahne...

admin