1. adventná nedeľa rok „A“

Brat, sestra!
Ďalšie Adventné obdobie nášho života? Tak je. Ako ho výsledkovo a teda uspokojivo prežiť?

Určite si nám treba uvedomiť, že ide o mimoriadny čas pre Božie obdarovania v náš prospech. Pre dušu, vzťahy, osvetlenie našich ťažkých či zložitých situácií…, atď. Týmto sa nám tu ponúka pomoc aj pre osožné a naozaj radostné prežitie nastávajúcich Vianoc…!

Čítania Božieho slova dnešnej nedele nám k tomu zreteľne pomáhajú:
Cez (1. čít.) z pera známej postavy proroka Izaiáša sa dozvedáme, že “vrch s Pánovým domom“ je prorockou predpoveďou mesiášskej doby, Kristovej. Jej mimoriadnej duchovnej a mravnej výšky, kedy sa budú ku Kristovi a jeho Cirkvi hlásiť nové národy, ktoré doteraz nepoznali pravého Boha.

Je tu, brat, sestra namieste otázka: Ako si oceňujeme a využívame naše začlenenie do Kristovej Cirkvi a jej širokospektrálnej duchovnej pomoci?

Strategickým bodom pre túto duchovnú pomoc je „dom Pánov“, (Ž 122). Jeho programy, najmä sviatosť pokánia a Eucharistia, ak sú z našej strany vynaliezavo používané, vracajú nám potom bohato čas i sily, ktoré sme do nich ´investovali.´ Žalmista podobnú skúsenosť vyjadruje známym výrokom: „Zaradoval som sa, keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho.“

Pavol apoštol (2. čít. z Listu Rim) otvorene vyzýva sa ´prebudiť zo sna´. Zo sna poblúdení! Sú tam ´vyrátané...´.

A nakoniec Mesiáš, sám Ježiš v Evanjeliu. upozorňuje na totožnosť stavu ľudstva „za dní Noema“ s časom budúceho príchodu „Syna človeka“, teda jeho samého. A keďže z výchovných dôvodov nezverejňuje presný termín, vyzýva k stálej pripravenosti. V podstate deň, noc…