"Spoločne napomáhať dobré veci, nech iniciatíva pochádza od kohokoľvek."

Nie sú veci dobré preto, že ich my podnikáme, ale podnikáme ich preto, že sú dobré. Egoista sa zapojí do spolupráce na dobrom diele len vtedy, ak je poznačené jeho menom, ak mu nesie slávu, zisk. Kresťan sa vie ticho a nebadane zapojiť všade, kde dobrá vec čaká na ľudské ruky. Kresťan musí dobru slúžiť, egoistovi musí dobro slúžiť a v jeho očiach je vec zatiaľ dobrá, zakiaľ mu slúži, kým kresťan zatiaľ slúži, zakiaľ je vec dobrá. Preto hynú mnohé dobré a sväté diela, že je mnoho egoistov a málo kresťanov.