"Veľké veci sa rodia z veľkých námah, a preto musíme byť hotoví na všetko."

Všetky ťažké veci nie sú veľké, ale všetky veľké veci sú ťažké, poznačené znojom a často i krvou. Pred čím sa človek zastavuje s obdivom, pred tým už stál niekto prv s upoteným čelom, možno i s vypätím posledných síl. Chceš vytvoriť v živote niečo, čo budí úctu a obdiv? Buď odhodlaný na všetko!