"Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj veľkú priamosť."

Len tak budeme môcť vykonať mnoho dobra, ak budeme mať vždy a všade lásku k človekovi a vždy a všade nenávisť k jeho hriechu. Potrebujeme lásku, ktorá by získavala a nenávisť, ktorá by odstraňovala. Nenávisť bez lásky je slabosť, ale aj láska bez nenávisti je slabosť. Nuž a slabosť nikdy nesplodí silu, ktorou by sme mohli bojovať proti zlu. Treba spojiť lásku s nenávisťou. Lásku k človekovi s nenávisťou k jeho hriechu.