"Vyhýbajte takým divadlám, ktoré nemajú za pravidlo svätú bázeň Božiu."

Všetko má svoje pravidlá a teda má ich aj umenie, aj dramatické umenie. Prvých 10 hlavných pravidiel vieme všetci ešte z detstva: 10 Božích príkazov. Ak umenie tieto nerešpektuje, ak proti týmto hreší, má veľké nedostatky, také veľké, že pre ne prestáva byť umením.