"Mojim filozofickým systémom je vyznávať katolícku náuku a sledovať každý pokyn, každú radu a túžbu Najvyššieho Kňaza."

Je pekné špekulovať, byť mysliteľom, mať svoj osobný filozofický systém, ale špatné je počuť, že sme sa tu alebo tam pomýlili. Mnoho už bolo v Cirkvi takých, čo sa vytrhli Otcovi z ruky, aby si voľne pobehovali okolo cesty, čo vo svojej voľnosti zablúdili a stratili sa. Istejšie je dať sa pokojne viesť Otcovi, ktorý pozná cestu a je obdarený neomylnosťou. Je sladké vedomie môcť si povedať: myslím samostatne; ale sladšie je priznať sa: za mňa myslí ten, ktorý je neomylný.
"Preto", – hovorí Don Bosco, – "ja nefilozofujem, je poslúcham; alebo ak to chcete mať, je filozofujem tým, že poslúcham."