"Čím je kto ďalej od nebezpečenstiev, tým je istejší, že neupadne."

Táto Don Boskova veta nás učí pokorne o sebe zmýšľať. Naša sila v duchovných zápasoch nemeria sa totiž podľa toho, koľkých nepriateľov my premôžeme, ale skôr podľa toho, koľkí nás premôžu.