kňaz Ambróz Kubiš

Po vernej službe odišiel do Otcovho domu.

"... vojdi do radosti svojho pána." (Mt 25, 23)