Audio

"Ako ľudia žijú...?

Niektorí tak, akoby ani ľuďmi neboli...

Iní tak, akoby len oni boli ľuďmi...

Ďalší tak, akoby Boha nebolo... A my sa potom na ich príklade presviedčame, aké pravdivé je slovo: Človek bez Boha je najnebezpečnejšie spomedzi zvierat..."

Artemide Zatti zasvätil svoj život Bohu v službe chorým a chudobným.

Milovali ho a vážili si ho chorí; milovali ho a vážili si ho lekári, ktorí mu najviac dôverovali a oddávali sa vplyvu jeho svätosti: «Keď som so Zattim, nemôžem neveriť v Boha,» zvolal raz lekár, ktorý sa vyhlásil za ateistu.

Nenechajme si len srdce plávať v citoch, ale nasledujme Vteleného Božieho Syna, aj za cenu obetí, akú napríklad priniesol Blažej.

Kráčal smutný ku svojej chalupe. Ako tak šiel, srdce sa mu stávalo nepokojnejšie a začalo mu radiť... Blažej, predaj Betlehem...

- Predať Betlehem - to je predsa neľudská požiadavka -

V čom spočíva Dávidova nasledovania hodná veľkosť?

"Niet strašnejšej skutočnosti, ako je hriech, niet vážnejšieho úsilia, ako brániť pre ním človeka.
Ale len kajúcnici môžu priviesť iných k pokániu a pokáním k Bohu, ktorý nás poslal na svet a chce nás mať raz všetkých pri sebe."

Vianočné spomienky
na dona Jána Augustína Beňa

"Počuli sme v aule smiech, hádky, potlesk i energické buchnutie päsťou na stôl."

"Cirkev nie je 2000 ročná babička, ale stále mladá Kristova nevesta..."

"Koncil len preto skončil, aby začal... Skončil vo Vatikáne, aby začal tu medzi nami..."

Keď počúvame dejiny vyvoleného národa, neodsudzujme ho. Sú to aj naše dejiny. Veď koľkokrát sme už boli aj my neverní tej novej a večnej zmluve, ktorú Boh ešte stále s nami obnovuje.

Spi sladko, náš anjelik
Smútiaci rodičia
"Teraz anjelik, až teraz, ale v čase mojich chorôb, môjho opakujúceho sa detského plaču, potrebného denného i nočného prebaľovania, bolo cítiť z vašich očú i z dotykov rúk, že ako plod vašej lásky (a či vášne?), nie som dosť milovaný...

Benedikt XVI. ma inšpiroval svojou úžasnou sebadisciplínou. Ako človek i ako teológ. Ale aj nábožnosťou, vzdelanosťou i úprimnosťou.
Čím lepšie som ho poznal, tým mi bol bližší a tým som ho mal radšej. Tým viac som sa za neho modlil a čítal jeho diela.

"Dokonalá láska vyháňa strach."

Tieto slová pomáhali k vnútornej zmene aj ku zmene vo vzájomných vzťahoch Anette i Luciánovi. Ak týmto slovám uveríme, určite pomôžu aj nám.

Umlčaná Cirkev je tá,
ktorá sa dala umlčať,
ale k jej rehabilitácii stačí to,
že nemlčala celá.

Stránky