Odrobiny

„Keď sa nasýtili,
povedal svojim učeníkom:
’Pozbierajte zvyšné odrobiny,
aby nič nevyšlo nazmar!’”
Jn 6, 12