4x365 1. rok

Rozjímania nad Svätým písmom Starého zákona