4x365 4. rok

Rozjímania nad Svätým písmom Starého zákona