Ambróz Kubiš

Po ukončení teologických štúdií na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 15. augusta 1966 vysvätený za kňaza Banskobystrickej diecézy.
V rokoch 1966-1967 bol kaplánom v Detve, v rokoch 1967-1971 v Žarnovici,kde bol v r. 1971 odsúdený spolu s jezuitom Jánom Ďuricom z Krupiny za to, že vyučovali náboženstvo, organizoval duchovné cvičenia a rozširoval náboženskú literatúru.
V rokoch 1971-1977 bol mimo pastorácie a bol mu odobratý štátny súhlas na vykonávanie duchovnej činnosti.
V rokoch 1977-1978 spravoval farnosť Slovenské Pravno, v rokoch 1978-1990 farnosť Malé Kršteňany.
V rokoch 1990-1997 bol farárom vo farnosti Vyhne, v rokoch 1997-2002 vo farnosti Bzenica, pričom v rokoch 1997-1998 excurrendo spravoval aj Vyhne.
V rokoch 2002-2005 bol kaplán a duchovným rehoľných sestier Dcér kresťanskej lásky - Vincentiek v Nitrianskom Pravne v prievidzskom okrese. Od r. 2005 žil na dôchodku v rodisku.