Svätý Michal Archanjel


Ak by ste niekedy chceli lepšie vedieť kým je Michal archanjel pre nás, tak si otvorte Danielove zjavenia, alebo zjavenie svätého Jána Evanjelistu. Tam je jeho podobizeň dosť konkrétna.

Michal má najvyššie poverenie bojovať proti tomu, ktorý je stálou prekážkou tomuto dielu od samého začiatku. Bráni nás proti našim vlastným chybám, bráni nás proti chybám tých, ktorí sa rátajú za našich nepriateľov a bráni nás aj proti chybám tých, ktorí si myslia, že nám dobre radia. Proti akýmkoľvek nebezpečenstvám.

Takto sa to potvrdzovalo cez desaťročia a verím, že sa to takto bude dokazovať aj v budúcnosti.

Ujo Janko povedal:

Dvadsať, tridsať rokov dávam požehnanie pod touto záštitou - Nepoškvrnená a Michal archanjel


13. októbra 1884 po svätej omši vo Vatikánskej kaplnke Lev XIII. obkolesený niekoľkými kardinálmi a vatikánskymi zamestnancami, zastavil sa pri stupňoch oltára. Stál tam asi 10 minút akoby v extáze s prežiarenou tvárou.

Potom sa hneď odobral do svojej pracovne a zložil modlitbu k svätému Michalovi Archanjelovi, ktorú nariadil modliť sa všade po každej svätej omši.

Keď sa ho opýtali, čo sa to udialo, odpovedal, že vo chvíli, keď hodlal opustiť oltárne stupne, náhle počul dva hlasy - jeden príjemný a dobrotivý, druhý hrdelný a tvrdý. Zdalo sa mu, že vychádzajú z blízkosti svätostánku. Počul nasledujúci rozhovor:

  • Hrdelný hlas Satana volajúci na Pána : - Môžem zničiť tvoju cirkev!
  • Príjemný hlas Pánov: - Môžeš? Teda urob to!
  • Satan: - Potrebujem k tomu viac času a viac moci.
  • Pán: - Koľko času? Koľko moci?
  • Satan: - 75 až 100 rokov a väčšiu moc nad tými čo mi slúžia.
  • Pán: - Máš čas, budeš mať moc. Rob s tým čo chceš...


Svätý Otec František sa obrátil na všetkých veriacich s prosbou, aby počas blížiaceho sa mesiaca október zintenzívnili osobnú i komunitnú modlitbu za Cirkev. Pozýva ich, aby pri modlitbe ruženca osobitne vyprosovali na príhovor Panny Márie a archanjela Michala ochranu pred nástrahami diabla, ktorý sa usiluje rozdeliť kresťanské spoločenstvo.

Ako povedal Svätý Otec 11. septembra 2018 v homílii v Dome sv. Marty, citujúc Knihu Jób, modlitba je zbraňou proti Veľkému žalobcovi, ktorý „chodí dokola po svete hľadajúc spôsob, ako obžalúvať“. Len modlitba ho môže poraziť. Ruskí mystici a veľkí svätci všetkých tradícií radili vo chvíľach duchovných turbulencií hľadať ochranu pod plášťom Svätej Matky Božej, vyslovujúc vzývanie „Sub tuum praesidium“ (Pod tvoju ochranu).